UDTALELSER FRA ERHVERVSLIVET

En mangfoldig kultur og ledelse er med til at styrke danske og internationale virksomheder.
Læs udtalelser fra blandt andet Maersk, SAP og Coloplast. 

”Vi annoncerer i dag, sammen med ligestillingsministeren, kampagnen Lead the Future, der er en ny fælles indsats sammen med erhvervslivet, målrettet den næste generation af kvindelige ledere. Det er en fælles opgave at få de bedste talenter i spil, for det gavner både samfundet, virksomhederne og den enkelte. Vi sætter ind, hvor udfordringen er størst, og vi gør det med det, vi ved, der virker – rollemodeller”
Tine Willumsen
CEO, Above & Beyond Group og Founder af The Diversity Council
AB_logo_group-final
partner-coloplast
”Vi vil styrke vores ledelse ved at skabe en inkluderende og mangfoldig ledelseskultur, hvor alle medarbejdere føler sig hjemme i Coloplast og har lige karrieremuligheder. Selvom diversitet omfatter mange ting (køn, alder, nationalitet, etnicitet, race mv), har vi valgt at fokusere på én faktor ad gangen. Det første skridt for os er at få en balanceret repræsentation af kvinder i vores øverste ledelseslag. Ved at profilere nogle af vores dygtige kvindelige ledere i kampagnen ønsker vi at inspirere andre unge kvinder til at forfølge deres lederdrømme og vælge uddannelser indenfor STEM.”
Lars Rasmussen
Chairman, Coloplast
”De tekniske og naturvidenskabelige uddannelser er afgørende for dansk konkurrenceevne nu og i fremtiden. Mange spændende karriereveje og lederstillinger åbner sig indenfor dette felt, og som samfund og virksomheder må vi ikke forspilde det potentiale, der ligger i mangfoldighed. Alle undersøgelser viser, inklusive vores egne erfaringer, at en mangfoldigt sammensat gruppe træffer bedre beslutninger hurtigere. Når det kommer til fremtidens ledere, er det simpel sund fornuft at kigge på hele talentmassen og sikre rollemodeller og incitamenter til, at kvinderne bliver stærkere repræsenteret på såvel de tekniske uddannelser som fremtidens direktionsgange og bestyrelseslokaler.”
Søren Skou
CEO, A.P. Møller - Mærsk A/S
maersk-1200x628
SAP
“Diversity is an action, inclusivity is cultural, and belonging is a feeling. Gender equality is an important part of SAP’s mission to help the world run better and improve people’s lives. Operating in an industry often cited for its lack of diversity, SAP has been working to counter this trend and be a tech company that is willing to lead by example. SAP was for example the first global IT company to achieve the EDGE gender equality certification, the leading global standard for gender equality at work.

However, there is still work to be done and I personally think we need to start becoming more conscious of our unconscious bias and I know we can do more and be better when it comes to creating an inclusive culture. Transformation will only happen when we have clear accountability for change. Achieving our global goal of 25% women in leadership in 2017, SAP is now committed to 30% women in leadership by 2022 and has numerous initiatives to reach that goal. At the end of 2019 we are at 26.4% women in leadership among our +100,000 employees.”
Helle Dochedahl
Managing Director, SAP Nordic & Baltic Region
”Undersøgelser viser, at tydelige rollemodeller kan være med til motivere og inspirere kvinder til at gå efter en lederkarriere. I PwC bakker vi op om kampagnen, da vi tror på, at vi sammen er i stand til at motivere og give flere kvinder muligheder for at gøre karriere i toppen af erhvervslivet."
Mogens Nørgaard Mogensen
CEO og Senior Partner, PwC
partner-pwc
”Gorrissen Federspiel valgte i 2017 at indtræde i Danish Diversity Council da vi, som en advokatvirksomhed med mange internationale klienter fokuserer på, hvordan vi kan blive bedre til at motivere og fastholde talenter af begge køn. Det er derfor også naturligt for os at være en del af denne kampagne og vise nogle af de rollemodeller, vi har i vores firma.”
Tomas Haagen
CEO & Managing Partner, Gorrissen Federspiel
partner-gorrissen-federspiel
”Kvinder gør en forskel. Og vi har brug for at få flere kvinder med i topledelsen, ind i samfundsdebatten og til at drive nye og spændende start-up virksomheder. I McKinsey arbejder vi målrettet med at udvikle kvindelige ledere, og vi er stolte af at deltage i kampagnen.”
Kim Baroudy
CEO, McKinsey
partner-mckinsey-company
partner-microsoft
”Vi har behov for rollemodeller, som kan inspirere flere kvinder til at vælge ledelsesvejen – og her har vi brug for kvindelige ledere med forskellige baggrunde, der kan vise vejen for nye talenter. Hos Microsoft inviterer vi vores kvindelige talenter til individuel karrieresparring med medlemmer af vores direktion. Det giver talenterne synlighed i vores organisation – og så modtager de råd og vejledning til, hvordan de kan udvikle sig som ledere i fremtiden.”
Marianne Dahl Steensen
CEO, Microsoft
”For Tryg er deltagelse i kampagnen om rollemodeller en naturlig forlængelse af de initiativer, vi allerede har igangsat for at fremme agendaen om at få flere kvinder i ledelse. I Tryg står vi over for mange forandringer, som kræver den stærkest mulige organisation med ledergrupper, som komplimenterer hinanden, og som kan træffe vanskelige og langsigtede beslutninger. For at vi kan lykkedes med vores strategi er det også vigtigt at vores organisation afspejler mangfoldigheden hos vores kunder. Med kampagnen sætter vi ansigt på nogle af vores dygtige kvindelige ledere, som vi heldigvis har mange af. Det giver andre kvinder mulighed for at spejle sig og forhåbentlig opdage, at de også har mulighed for en ledelsesposition på højt niveau, hvis de ønsker det.”
Morten Hübbe
CEO, Tryg
partner-tryg
”For at sikre diversitet i vores ledergruppe i fremtiden må vi involvere kvinder på alle niveauer i virksomheden. Vi er stolte af, at vi har nogle fantastiske kvindelige ledere, der fungerer som rollemodeller og inspiration for fremtidens talenter. For at sikre, at Radiometer forpligter sig og fokuserer på dette, har vi udviklet en omfattende 3 års diversitets- og inklusionsstrategi. Et af nøgleinitiativerne, som vi ruller ud 2018, er den globale uddannelseskampagne ”Building Inclusive Leaders”, hvis mål er at udvide vores tankegang og udvikle ledere, der er fortalere for en arbejdsstyrke med diversitet.”
Henrik Schimmell
CEO, Radiometer
partner-radiometer
partner-lederne
”Tal fra Lederne viser, at mens 32 pct. af mændene har lyst til at blive topchefer, er det kun 17 pct. af kvinderne, der vil gå den vej. Måske er en af forklaringerne herpå, at der mere eller mindre ubevidst findes et relativt sort/hvidt og meget maskulint billede af det at være topleder, som bliver eksponereret igen og igen i pressen. Vi skal passe på med at forveksle et maskulint blik med et universelt blik, når vi tegner et billede af toplederen. Vi skal have bragt kvindelige rollemodeller i spil, så de også er med til at nuancere billedet af en topleder, og hvad det kræver. Jeg møder f.eks. fortsat unge kvinder, der har mange forestillinger om det at være leder – og især om, hvad det indebærer at være topleder. Forestillinger holder langt fra altid stik og har en tendens til at fokusere på det, som nogle vil kalde ulemperne, men glemmer alle fordelene. Det er fantastisk at udfylde en rolle, hvor man kan gøre en forskel og være med til at sætte dagsordenen. Kampagnen er derfor vigtig. Rollemodeller kan man både se op til, lade sig inspirere af og lære meget af.”
Bodil Nordestgaard Ismiris
Viceadministrerende direktør, Lederne
”Jeg er meget glad for, at Udenrigsministeriet som den første offentlige myndighed deltager i kampagnen. Alle kan bruge gode rollemodeller. Jeg tror på, at kampagnen både kan inspirere og gøre op med fordomme om det at være kvinde og leder. Vi ønsker i Udenrigsministeriet at gøre brug af alle vores talenter. Mangfoldighed i erfaring, uddannelse, alder, køn mv. giver bedre opgaveløsning. Det gælder bredt i organisationen og på ledelsesniveau. Vi arbejder målrettet på at få så bredt et rekrutteringsgrundlag som muligt for fremtidens ledere i ministeriet.”
Ulrik Vestergaard Knudsen
Departementschef, Udenrigsministeriet
partner-udenrigsministeriet
partner-board-network
”Både topledelser og bestyrelser i Danmark mangler diversitet. Mens homogenitet er en stærk base for beslutningskraft og eksekveringsevne (gode egenskaber i krisesituationer), er heterogenitet det stærkeste fundament for innovation, risikostyring og sustainability. Vi vurderer, at det er de tre sidstnævnte elementer, de fleste danske virksomheder skal leve af. Derfor bør vi som samfund aktivt arbejde på kraftigt at øge mangfoldigheden over de kommende år – og en af de stærkeste måder at gøre dét på, er med eksemplets magt. Derfor støtter vi helt naturligt op om kampagnen med rollemodeller.”
Jakob Stengel
Founder & Chairman, Board Network
”Danske virksomheder har brug for talenter og velkvalificerede medarbejdere på alle niveauer for at kunne begå sig i den globale konkurrence. Det er en udfordring på ledelsesniveau, hvor den kvindelige del af talentmassen ikke i tilstrækkelig grad er i spil. At kvinder vælger uddannelser, der ikke så ofte fører til lederjob, er en af årsagerne til den lave andel af kvindelige ledere. Derfor har denne kampagne det helt rigtige fokus. Vi skal have fat i de unge kvinder inden de træffer deres endelige uddannelses- og karrierevalg. Vi har brug for kvindelige rollemodeller som gennem personlige fortællinger kan inspirere til at vælge uddannelser og jobs, der kan føre til en lederkarriere.”
Stine Pilegaard Jespersen
Underdirektør, Dansk Erhverv
partner-dansk-erhverv