Fordelingen af kvinder og mænd på uddannelserne

Der er flere årsager til, at andelen af kvindelige ledere i Danmark er lav. Det kønsopdelte uddannelsesvalg er en stor del af forklaringen. En nyere undersøgelse fra Boston Consulting Group 2017 viser, at 60% af ledere har baggrund i tre uddannelsesretninger; Cand.Merc, Cand.Oecon og Ingeniøruddannelser. Kun ca. 30 pct.  af de studerende på disse retninger er kvinder.

Derfor er der behov for at sætte ind tidligt – så de mange ambitiøse og dygtige unge kvinder vælger en uddannelse og et job, der bl.a. også kan føre til ledelse.

Nedenfor ser du fordelingen af kvinder og mænd i forhold til optaget på de følgende uddannelser i 2018. Der er en stigning i antallet af kvinder fra 1-4 % på alle uddannelser.

Datalogi

Optaget på landsplan fordeler sig således:

Kvinder
0%
Mænd
0%

Økonomi

Optaget på landsplan fordeler sig således:

Kvinder
0%
Mænd
0%

HA

Optaget på landsplan fordeler sig således:

Kvinder
0%
Mænd
0%

ITU

Optaget på landsplan fordeler sig således:

Kvinder
0%
Mænd
0%

Ingeniøruddannelser

Optaget på landsplan fordeler sig således:

Kvinder
0%
Mænd
0%