“Jeg er af den opfattelse, at det er vigtigt at lære børn, at de skal have modet til IKKE bare at følge med strømmen, men at følge deres egne veje.”
Marika Fredriksson
CFO
Vestas

Facts

Hvad har du gjort rigtigt helt fra begyndelsen?

Jeg var på et tidligt tidspunkt klar over, hvad jeg ville, og hvad der var vigtigt for mig. Jeg var modig nok til at gå mine egne veje, fordi jeg troede på mig selv. Selvfølgelig har jeg begået fejl, men det har altid været pga. mine valg, og derfor tager jeg ansvaret for dem.

Hvorfra har du fået din inspiration?

Mine forældre har altid sagt til mig, at jeg kunne opnå, det jeg ville, og at jeg var den bedste. Det betyder meget, når du er et barn. Jeg lyttede også, når nogle af kvinderne i min familie talte om de muligheder, de ikke havde udnyttet. Jeg gjorde op med mig selv, at jeg ville udnytte alle de muligheder, jeg fik, så jeg dermed kunne tjene mange penge og altid være i stand til at bestemme over mit eget liv. Det besluttede jeg mig allerede for, da jeg var 10 år gammel.

Hvad vil du råde andre til at gøre?

Det er vigtigt at tro på sig selv, men samtidig også at være realistisk. Du kan ikke både være en perfekt mor, hustru og karrierekvinde. Få hjælp til tingene, og lær at have et afslappet forhold til tingene omkring dig. Det er også vigtigt at starte din karriere tidligt. Opbygningen af en karriere tager tid, og begynder man først, når man er 40, så er det for sent.

Hvem har hjulpet dig med at udvikle din karriere?

Jeg har været heldig med at have gode ledere til at hjælpe mig fremad. Jeg har også været omgivet af dygtige mennesker, hvilket er vigtigt. Jo dygtigere de mennesker, du arbejder med, er, des dygtigere bliver du. Jeg har også prøvet at arbejde for dårlige chefer, men jeg har en stærk retfærdighedssans, og har altid sagt min mening. Det er ikke alle, der bryder sig om det.

Hvad har været mest afgørende for, hvor du er i din karriere i dag?

I begyndelsen af i min karriere var jeg ansat hos Volvo. Der oplevede jeg noget, som jeg fandt uretfærdigt og forkert. Derfor tog jeg kontakt til den øverste ledelse og sagde, hvad jeg syntes var forkert, og hvad der skulle gøres anderledes. Det var forbundet med en stor risiko, men heldigvis blev mine foreslåede ændringer både lyttet til og gennemført. Det er vigtigt, at man tør sige sin mening. Men selvfølgelig bliver du også nødt til at vælge, hvilke synspunkter du ønsker at kæmpe for.

Hvad skal en ambitiøs ung kvinde være særlig opmærksom på?

Du skal planlægge din karriere. Du kan altid ændre din planlægning, men su skal have en plan. Det er også vigtigt, at du til enhver tid kan vise den værdi, du skaber, for ellers er det vanskeligt at vurdere dig. Der er mange dygtige medarbejdere, derfor skal du helt konkret vise, hvor og hvordan du skiller dig ud fra mængden. Det er ligeledes vigtigt at netværke, og mænd er meget bedre til det end kvinder. Gør en indsats for at lære de rigtige mennesker at kende.

Hvad kræver det at blive – og være – en god leder?

Hvis du ønsker at være leder, skal du vise dine resultater. Når du er en leder, er det dit ansvar at udvikle andre og ikke fastholde dem, men at hjælpe dem med at nå nye mål, når de er klar til det.

Har du oplevet kønsrelaterede udfordringer i din karriere?

Da jeg var yngre, tænkte jeg ikke så meget over det at være en kvinde. I dag lægger jeg mærke til det, når nogen spørger mig noget, som de aldrig ville have spurgt en mand om. Jeg kommenterer det, men det generer mig ikke. Der er mange antagelser om mænd og kvinder, men vi er alle nødt til at finde ud af, hvordan vi hviler i vores køn og rolle. Der er der ingen opskrift på det.

Hvad er du mest stolt af i dit professionelle liv?

Jeg er mest stolt over, at jeg har opnået det, jeg satte mig for at gøre, da jeg var barn. Det er vigtigt at være opmærksom på værdien af at påvirke børn. Jeg er af den opfattelse, at det er vigtigt at lære børn, at de skal have modet til IKKE bare at følge med strømmen, men at følge deres egne veje. Det kræver styrke – også fra forældrenes side.

Hvad har været vigtigst for dig at opnå?

Det vigtigste for mig er at have et job, hvor jeg kan bestemme i hvilken retning udviklingen skal gå. På det mere personlige plan har det været friheden til at vælge. Derfor er en god løn vigtig. Hvis du har børn, kan du få hjælp til det derhjemme. Hvis du er træt af dit job, så har du friheden til at kunne stoppe. Økonomi og frihed er tæt forbundet.