“Mit vigtige karriereråd er at skabe sig et fundament af teknisk viden og så være ambitiøs.”
Mari Brandl
Afdelingsleder
Rambøll

Facts

Hvad er dit vigtigste karriereråd?

Mit vigtige karriereråd er at skabe sig et fundament af teknisk viden og så være ambitiøs. Sådan har jeg selv strikket min karriere sammen, og det er det, jeg anbefaler unge kandidater. Jeg gik ikke efter at blive chef men efter at være den bedste tekniker. Som ung kvinde ved man sjældent, man vil være leder. Det kommer med erfaringen. Og så skal man være klar til at rykke. 

Hvem har været din rollemodel?

Min første afdelingsleder, der i dag er direktør i Rambøll, er min rollemodel på grund af sin fremtoning og måde at være leder på. Han har altid både gået forrest og stået 100 procent bag mig. Han giver ansvar men hjælper i ubehagelige situationer uden at tage over.

I dag har jeg selv 40 under mig og forsøger at gøre det samme. Jeg tror på, at alle præsterer optimalt, hvis jeg giver dem ansvar, og jeg tager kun over, hvis en af dem beder mig om det. For mig står en god rollemodel bag en, supplerer en og har en faglig ballast. Det er sådan, jeg forsøger at være, og håber jeg er, for det betyder meget for, hvordan dem under mig bliver.

Hvad er særligt ved at være kvindelig leder?

En kvindelig leder har været det hele igennem med barsel, første skoledag, barnets sygedag og så videre. Det skaber forståelse for mine medarbejderes liv. Jeg ansætter gerne kvinder, der ikke har fået børn endnu, og jeg opfodrer unge mænd til barsel. Ja, barsel er et bump i ressourceplanlægningen, men det er en naturlig del af livet. Jeg tror på, at en nogenlunde ligelig fordeling af mænd og kvinder former den sundeste organisation. 

Hvor oplever du, der er forskel?

I lønforhandling er kvinder ofte tilfredse med første udspil, mens mændene vil have mere. Det kan også være i et team, hvor en kvinde mangler troen på sig selv. Jeg oplever ofte at selvtilliden hos en mandlig kandidat er større end hos en kvinde; også selv om hun har længere erfaring. Det er frustrerende og et stort mysterium for mig.

Hvad har du selv oplevet?

Da jeg var nyuddannet ingeniør og kom ud på projekter, blev jeg ofte spurgt, hvornår ingeniøren ville komme, eller om jeg var praktikanten. Jeg kom ind som en underdog uden at have åbnet munden, men det gav mig bare mere vilje! Først og fremmest til altid at ville være den teknisk bedste og med tiden til at stræbe efter tungere titler. Det giver respekt at være dygtig.

Hvad har været afgørende for, hvor du er i dag?

Min vilje! Jeg bliver drevet af succes, og når jeg har opnået den ene, har jeg stræbt efter den næste. Ret ingeniøragtigt har jeg også en sund skeptisk og spørger ind til, hvordan rammer er sat. Det er sikkert rigtig irriterende, men det får flyttet noget.

Min kontante facon er også en svaghed, for det støder nogen, men jeg forsøger at sige alt med et smil. Det er vigtigt for mig at overbringe selv et dårligt budskab på en måde, så ”min flok” ikke mister modet, men stadig har motivation.

Hvad kræver det at nå langt (op)?

Jeg vil ikke negligere, det kræver hårdt arbejde at nå langt, for det gør det. Jeg lægger meget mærke til, om vores unge kandidater har en sund kritisk tilgang og gerne vil være, hvor der sker noget. Det er vigtigt at tro på sig selv og at turde stille spørgsmål.

Hvordan bruger du din indflydelse?

Jeg bruger min indflydelse alle steder, jeg kan; i min egen afdeling, så vi kan vokse teknisk, organisatorisk og i markedet. I den videnskabelige verden på uddannelser, i publikationer og ekspertpaneler samt i voldgiftsager. Jeg er bevidst om at promovere både mig selv og min afdeling fagligt.

Hvad er du mest stolt af? Jeg er super stolt af den afdeling, jeg sidder med nu. Der var 15 medarbejdere, da jeg overtog den i 2015. Nu er vi 40 og har skabt en solid forretning. Behovet for renovering og viden om bygningsfysik er vokset, og vi har fået os markeret som nogen, der er gode at få hjælp hos.