“Jeg har aldrig ladet min uddannelse begrænse mig. Det er vigtigt, at du læser noget, som du kan interessere dig for i fem år”
Lone Mortensen
COO
Danmarks Nationalbank

Facts

Din uddannelse begrænser dig ikke

Lone Mortensen, COO i Danmarks Nationalbank, har altid haft en kærlighed for matematik og finansverdenen. Det blev dog statskundskab, der skulle fylde skoleskemaet i fem år.

“Jeg har aldrig ladet min uddannelse begrænse mig. Jeg har heller ikke tænkt, at jeg ikke kunne noget, fordi jeg har læst statskundskab. Når jeg tænker over det, så var det mere mig, fordi det var en bredere uddannelse end for eksempel forsikringsmatematik. Det er vigtigt, at du læser noget, som du kan interessere dig for i fem år.”

Som Chief Operating Officer for Danmarks Nationalbank er Lone chef for 150 ansatte, der blandt andet arbejder med compliance, jura, risikostyring, HR, IT, strategi, regnskab og facility management internt i organisationen.

Giv udtryk for dine ønsker

Ærlighed og ordentlighed vægter højt hos Lone Mortensen, der heller aldrig har været bange for at give udtryk for egne ønsker.  Hun har været leder, medarbejder, projektleder og så leder igen. Også selvom hun blev advaret mod at tage et skridt tilbage på CV’et.

“Jeg har altid valgt efter, hvad jeg synes, der var interessant og aldrig efter, hvordan det ville se ud på CV’et. Da jeg efter at have været leder i en periode gerne ville være medarbejder igen var det fordi det passede bedst til mig på det tidspunkt. Det tror jeg er vigtigt, hvis man også skal nyde at gå på arbejde.”

Ærlighed handler også om at forberede andre på forandringer og være ærlig omkring, hvad man vil, og hvor man skal hen.

“Jeg synes, det er vigtigt at sige fra. Fortæl åbent om, hvad du gerne vil. Jeg har allerede haft samtalen hos Danmarks Nationalbank. De ved godt, at jeg ikke vil være her resten af mit arbejdsliv. Jeg elsker det, jeg arbejder med her, men jeg ved også at på et tidspunkt, får jeg brug for nye udfordringer. Det synes jeg, at man skal sige højt. Især for sin egen skyld, for der er ingen, der kan gøre noget, hvis du ikke giver udtryk for dine ønsker.”

“Det er vigtigt, at anerkende folks følelser, så de føler sig mødt. På den måde bliver det også nemmere for dem at acceptere og lytte, når du for eksempel skal fortælle om ændringer, der påvirker dem“

Tag ansvar og gå efter løsningen

Lones første chefstilling blev hun tilbudt uden at have bedt om den. Når hun reflekterer over det nu, så har hendes ansvarsfølelse og fokus på løsninger nok spillet ind i hendes daværende chefs beslutning. 

“Jeg var yngre og havde ikke været der lige så lang tid som nogle af de andre, da jeg blev tilbudt en stilling som chef. Jeg tænkte meget kort over det, fordi hvorfor skulle jeg ikke sige ja? Min holdning har altid været, at de opgaver en virksomhed skal løse, bliver kun løst, hvis der er nogen, der griber dem. Så jeg har altid haft en følelse af ansvar for helheden og ikke kun mine egne ansvarsopgaver.”

At tage ansvar kommer ikke helt fra fremmede. Lones far var skoleinspektør, og hun husker, at han flere gange er taget ind på skolen efter arbejdstid, hvis udfordringerne er opstået uden for normal arbejdstid. Men Lone har også lært en del om sig selv ved at være leder, samtidig med, at hun er blevet klogere på, hvad der er vigtigt for at være en god leder.

“Jeg interesserer mig oprigtigt for mennesker, og jeg forsøger at gøre meget ud af at spørge mine kollegaer, hvordan de har det, og jeg kan godt rumme, hvis der er nogen, der har nogle udfordringer, som vi skal tage hånd om. Jeg synes, det er vigtigt, at man føler sig tryg, der hvor man arbejder. Det er vigtigt, at anerkende folks følelser, så de føler sig mødt. På den måde bliver det også nemmere for dem at acceptere og lytte, når du for eksempel skal fortælle om ændringer, der påvirker dem.”

Selvom Lone har 150 medarbejdere, som hun skal holde styr på, så holder hun hvert år kaffemøder med alle medarbejderne. Her sidder de i mindre grupper og fortæller om, hvordan de synes det går, hvad der kan gøres bedre, og hvad de er glade for. Det er en vigtig del af Lones arbejde med at gøre arbejdspladsen til et trygt sted.

Læg fejlene på bordet

Fejl kan man lære af og det kan gavne hele virksomheden. Men det kræver, at man er ærlig omkring sine fejl.

“Jeg synes, det er vigtigt i virksomheden at diskutere, hvad målet er. Det behøver ikke være 110% hver gang. Man sagtens have udført en opgave, og så er det blevet 80% bedre end før uden at det så betyder, at man ikke har gjort det godt nok.”

I en organisation som Danmarks Nationalbank, der har det overordnede ansvar for den finansielle stabilitet i  Danmark, så er der mange beregninger, udfordringer og estimater, som dog skal være helt præcise.

“Det er selvfølgelig en balance i en organisation som vores. Der er nogle ting som bare ikke må gå galt, og så er der andre ting, hvor vi kan have en ide og prøve den af, og se hvordan det går. Der skal være plads til begge dele, og hvis vi skal blive bedre og være kreative, så kræver det, at vi tør at fortælle om vores fejl.”