“At udfordre status quo er en del af vækst på alle niveauer.”
Jennifer Ruscelle
Global Head of Advocacy, Lead for SAP Business Women’s Network (BWN) Denmark
SAP

Facts

Kan du skitsere din karriererejse?

Jeg har lavet nogle meget forskellige ting i mit liv. Som studerende var jeg oprindeligt på vej mod en karriere inden for jura. Jeg arbejdede på Capitol Hill og derefter for USA’s tidligere assisterende statsadvokat, før jeg skiftede til teknologiområdet, da jeg blev ansat af IBM. Samtidig startede og ledede jeg også tre spabade og saloner, før jeg flyttede til Guatemala med henblik på at arbejde som frivillig for en organisation inden for mikrofinansiering. Mens jeg var i Guatemala, besluttede jeg mig for at studere økonomi, herunder at tage en kandidatgrad. Det stod på det tidspunkt klart for mig, at det var dette felt, der bedst kunne afsløre, hvor meget jeg var i stand til at lære og presse mig selv akademisk. Jeg valgte at studere i København, fordi matematikken blev prioriteret højt og mere end kun teori. Efter jeg fik min kandidat har jeg arbejdet inden for medicinalindustrien, økonomi, konsulentvirksomhed og nu med SAP.

Hvilket karriereråd ville du give dig selv, såfremt du skulle til at vælge forfra igen?

For det første – vær tålmodig – det er et langt, sejt træk, der ikke bare hurtigt kan overstås. Det er fantastisk at være ambitiøs og ivrig, men tingene kommer (sandsynligvis) til at tage længere tid, end du måtte ønske. I forbindelse med at du stræber efter alt det du ønsker, er det vigtigt at holde sig for øje at tilbageskridt er uundgåelige (og nødvendige). Derfor er det vigtigt ikke at opgive bare fordi tingene ikke går hurtigt nok. Så vær tålmodig.

For det andet skal du kassere din 5-10-års plan. På universitetet, og i min tidlige karriere, havde jeg en plan, som jeg fulgte – og nogle gange blev jeg skuffet, når jeg følte, at tingene ikke rigtigt gik den vej, som jeg havde forventet de skulle. Når du har bestemt dig for at følge en fastsat kurs, der indeholder det, som du er overbevist om du bør gøre, så går du sandsynligvis glip af andre muligheder, du bliver eksponeret for.

Hvem har været dit forbillede – og hvad har vedkommende lært dig?

Min far har været min største forbillede. I stedet for bare at fortælle mig om det, så viste han mig, hvordan det er at arbejde hårdt og udholdende for at opnå succes, hvilket lagde grundstenen for min iværksættertrang. Han var enlig far, og selvom vi nogle gange kæmpede for at få det hele til at hænge sammen, så fandt min far altid en løsning uanset omstændighederne.

Han lærte mig, at det at være iværksætter ikke kun handler om at have gode ideer, det handler også om at tage risici og prøve igen, når tingene mislykkes. Fiaskoer kan være mangfoldige, lige fra en dårlig præsentation til en mislykket investering, men sagen er, at du ikke kan undgå dem – så du er nødt til at lære af dine fejl, rejse dig og prøve igen. Giv aldrig op, men gør derimod endnu mere for at finde den rigtige løsning.     

Hvad har været mest afgørende for, at du er nået så langt i din karriere, som du er?

Da jeg var yngre, sagde min bedstemor til mig “du behøver ikke være den klogeste af alle, bare du arbejder hårdest muligt.” Min arbejdsmoral er hovedårsagen til, at jeg kunne gennemføre Cornell med topkarakterer. Den er også årsagen til, at jeg modtog et fuldt finansieret stipendium til min kandidatgrad, og desuden har den åbnet mange døre på arbejdsmarkedet undervejs. Jeg har klaret mig godt, ikke fordi jeg er et geni, men snarere fordi jeg arbejder hårdt og allokerer tid til det. Den teknologiske verden kan være intens. Tempoet, hvori innovation og forandring foregår, er både spændende og skræmmende – og det kræver en vis grad af udholdenhed og modstandsdygtighed, hvis du vil have succes.

Hvad er det vigtigste at være særligt opmærksom på i sin karriere?

Jeg har altid gjort, hvad der var muligt for konstant at være i udvikling, men jeg har indset, at det er vigtigt at være opmærksom på livets særlige øjeblikke, der kræver at blive fejret. Det er nemt at blive fanget af, hele tiden at ville nå det næste mål, den næste mulighed – og på langt sigt er det ikke bæredygtigt, hvis du ikke også tager dig tid til at anerkende de ting, du har opnået. At anerkende succeserne – både de store og små – er det, der fører dig gennem den næste udfordring.

Tror du, at manglen på kvinder i ledelse kan skyldes, at kvinder ikke har tilstrækkelig selvtillid?

Jeg tror ikke, at kvinder mangler selvtillid, jeg tror bare, at kvinder vejes efter en anden standard. Kvinder granskes langt mere end mænd – på deres udseende, deres udholdenhed, hvad de siger, og hvordan de siger det – og derfor anvender kvinder meget tid på at forsøge at undgå at folk opfatter dem negativt. Det er ikke det samme som utilstrækkelig selvtillid. Vi manøvrerer under sværere forhold, fordi vi oplever, at der på forhånd eksisterer mange forhindringer for os.

Hvad kræver det at blive – og være – en god leder?

Jeg tror, integritet og ærlighed er grundstenene i lederskab. Det er forskellen mellem at få folk til at gøre, hvad du siger, de skal gøre, og at få folk til at følge dig og stole på din dømmekraft, selv i vanskelige situationer. Du kan faktisk vende dét at begå en fejl til noget positivt. Folk vil respektere dig for, at du anerkender fejlen, men det er meget vanskeligt, og nogle gange kan det være umuligt, at overvinde sådan en situation, såfremt man har været uærlig.

Min chef og min mentor er to eksempler på virkelig godt lederskab. De er ærlige over for mig, og giver mig ligeledes plads til at være ærlige over for dem. Det betyder, at selvom jeg er uenig i en beslutning, så stoler jeg på, at de varetager mine interesser bedst.

Hvad har især overrasket dig ved din karriere?

Det overrasker mig, at så mange mennesker accepterer status quo. I erhvervslivet kan det være fristende at gøre livet “lettere” ved at acceptere den måde, tingene altid er blevet gjort på. Men når jeg ser noget, der ikke fungerer eller simpelthen ikke lever op til min standard, så ønsker jeg ændre på det. At udfordre status quo er en del af vækst på alle niveauer. I min optik er de mest succesrige organisationer og mennesker dem, der kontinuerligt revurderer den valgte standard. Såfremt du er villig til at anvende tid på at finde en bedre løsning, og er dedikeret nok til at gennemføre den – så kan du have en positiv indvirkning, uanset hvor i organisationen du befinder dig. 

Hvordan og hvornår føler du at du har, og anvender din, indflydelse?

Jeg anvender min indflydelse – og mærker effekten af den – når jeg er velinformeret og har indsigt i det pågældende emne. Indflydelse afhænger af troværdighed, så hvis jeg ønsker at anvende min indflydelse på en positiv måde, sørger jeg for, at jeg ved, hvad jeg taler om først. Hvis man mangler den viden, der er nødvendig for at gøre nogen eller noget bedre, så er det arrogant at udøve indflydelse.

Hvad er vigtigst for dig, når det gælder præstation?

Fornemmelsen af, at jeg på et større plan har haft en positiv indflydelse på en eller anden måde. Jeg er i teknologibranchen, fordi jeg helt klart tror på de løsninger jeg arbejder med, og den indvirkning de har. De positive synergieffekter for jorden er meget store, når store organisationer træffer bæredygtige og socialt ansvarlige beslutninger. Jeg tror helt ærligt, at det er innovation, der skal redde os – hjælpe os med at være mere bæredygtige og socialt ansvarlige, udvikle ny medicin, hjælpe folk ud af fattigdom osv. – og at være en del af de løsninger er det, der motiverer mig mere end noget andet.