“Jo højere op du kommer i hierarkiet, jo mere indflydelse og frihed får du”
Jane Kaasgaard
Vice President – Business Excellence & Digitalisation
Tryg

Facts

Det vigtigste er friheden

I Jane Kaasgaards optik er friheden det bedste ved at være leder. Jo højere op i hierarkiet, jo mere frihed på alle parametre – fra praktisk til økonomisk. Derfor er hendes anbefaling at gå efter ansvaret.

Da Jane Kaasgaard var 27 år, blev hun tilbudt sin første lederstilling. Hendes chef stoppede, og hun fik muligheden for at blive leder for sine egne kolleger i en afdeling, hvor hun var blandt de yngste. Med titlen strategidirektør skulle hun desuden referere direkte til CEO’en.

”Weekenden op til var jeg nervøs, men ingen af mine tidligere kolleger virkede overraskede, og alle tog godt imod. Udfordringen var, at en af koncernens mest centrale strategiske begivenheder lå kun to måneder senere. Min læringskurve var ret stejl.”

Klar kommunikation

Den første afdeling var rimelig homogen, og det lettede Jane Kaasgaards opstart som leder. I dag er hendes ansvarsområde koncernens digitale transformation, og det kræver medarbejdere med alsidige kompetencer og personligheder at udvikle nye digitale løsninger og optimere processor.

”Jo mere forskellig en medarbejdergruppe er, jo mere klart skal en leder kommunikere. Alder, baggrund og faglighed gør, at alle lærer og forstår forskelligt. Jeg er ikke selv operationelt udførende i det daglige men sætter retning, og hvis jeg skal have alle til at følge den, må ingen være i tvivl om, hvad jeg mener.”

Søg erfaring og viden

”At blive leder starter med at have en god leder selv. Jeg har været heldig med mine og har søgt deres råd og sparring – både mens de var chef for mig og bagefter. Samtidig har jeg søgt ansvar. Du skal ikke påpege udfordringer men tilbyde at løse dem, hvis du vil være leder.”

Som nyuddannet startede Jane Kaasgaard i Tryg koncernen kun 23 år gammel og kom direkte med på et graduate program. Hun var som bogligt begavet gået den direkte vej til universitetet uden pauser og har klare holdninger til uddannelsesvalg.

”Det er vigtigt at vælge uddannelse efter, hvilket liv du ønsker i forhold til jobmuligheder, indtjening og ledelsesansvar. Selv ville jeg ønske, jeg havde taget nogle flere tunge fag inden for finansiering og teknologi, for det er sværere at oparbejde grundforståelsen bagefter”.

Den vigtige frihed

Mens de faglige kompetencer helst skal være der fra start, tror Jane på, at ledelse mere er noget, der skal tillæres end læses til. Især har hun lært at skaffe sig overblik og lægge en overordnet plan fra begyndelsen. Det er samtidig en af de store fordele ved at bestemme.

”Jo højere op du kommer i hierarkiet, jo mere indflydelse og frihed får du. Som leder har du frihed til at sætte retning og til at bestemme over din egen tid. Jeg rejser meget, og jeg har lange arbejdsdage, men jeg bestemmer stort set selv, hvornår det er.”

Det er ikke den økonomiske gevinst, der følger med et topjob, som er den primære motivation, men Jane indrømmer dog, at det selvfølgelig betyder noget. Det giver mulighed for et liv med mere forkælelse, flere oplevelser, færre bekymringer og råd til at købe hjælp i hjemmet.

”Det må aldrig være angsten for at miste en høj løn eller status, der gør, at du holder op med at udfordre dig selv og drømme større. Der er en risiko forbundet med at søge opad og påtage sig et større ansvar, men uddannelse er et sikkerhedsnet for altid at kunne få et job.”

Et trygt fundament

Arbejdsmæssigt vil Jane helst hele tiden udfordres, men privat er hun tryghedssøgende. Hun har været sammen med sin mand, siden hun var 17, og der er heller ikke skiftet meget ud i vennekredsen.

”Fritiden er ikke til marathon-træning eller tidskrævende hobbyer, men vi prioriterer i stedet at have et åbent hjem med plads til fester og gæster. Tempo og udfordringer er fint arbejdsmæssigt, men privat vil jeg gerne kunne slappe af og holde fri fra at tage beslutninger.”

Der er ret stor enighed om prioriteringerne og ansvar på hjemmefronten. Ved første søn blev barslen delt, og det gør den også, når lillesøster ankommer til sommer. Ikke på grund af Janes job og karriere, men fordi begge parter lige meget ønsker sig børn og at bruge tiden med dem.