“Jeg ville have ansvar, men det tager tid at gøre sig fortjent til det.”
Hanne Risbjerg Sørensen
Senior Director, Head of Renescience
Ørsted

Facts

Hvem har været dit forbillede?

Jeg har haft flere kvindelige forbilleder i min akademiske karriere. Mit første kvindelige forbillede var lektor Lone Melchior på KVL. Hun krævede, at vi som studerende tog ansvar for egen læring og lærte mig at arbejde hårdt for at opnå det, jeg gerne ville. Hun stillede store krav til os som studerende og udfordrede os konstant, så vi ydede vores bedste.

Som PhD studerende. På DTU mødte jeg mit andet kvindelige forbillede, Professor Anne Strunge Meyer. Hun lærte mig de nødvendige akademiske færdigheder, jeg havde brug for, for at kunne udvikle nye teknologi. Men hun lærte mig også, at det er vigtigt at vælge de kampe, man vil kæmpe. Et råd som jeg stadig trækker på næsten dagligt.

I mit nuværende kommercielle job hos Ørsted har jeg flere interne kvindelige forbilleder, som jeg har tillid til og kan gå til, når jeg har brug for råd og vejledning. Det gør jeg i situationer, hvor jeg har brug for sparring, når noget er vanskeligt eller uoverskueligt, og når jeg er sårbar og har brug for et godt råd eller lidt rygdækning.

Hvilket råd vil du give yngre kvinder?

Jeg har tre. Det første er, at det er vigtigt at forblive oprigtig nysgerrig og interesseret. Hvis jeg har svært at se andres perspektiv, bliver jeg oftest ved med at spørge ind, og så forstår jeg dem. Jeg lagrer viden, når jeg forstår den til bunds, og så er nysgerrighed og interessenøglen til forståelsen. Jeg har samme tilgang, hvis noget føles forkert.

Mit andet råd er derfor, at man skal stole på sin intuition, for den har oftest ret, og den kan vejlede i beslutningstagningen. Jeg har lært, at jeg oftest kan regne med min. Nogle gange fortæller den mig, at noget er galt, og så spørger jeg ind – og jeg bliver ved. Det kan være irriterende for andre, men det gør, at jeg finder ind til kernen af problemløsningen.

Mit tredje råd er, at man ikke skal være bange for lave fejl. Det var jeg selv som ung, men jeg besluttede mig for, at jeg ville forsøge at sige min mening – også selv om jeg ikke var 100 procent sikker. Det gjorde drengene jo. De virkede selvsikre, selvom de ikke nødvendigvis var det.

Har piger mindre selvtillid end drenge?

Jeg tror, mange pigers selvtillid kommer under pres i gymnasiet og egne krav og mål bliver sværere at indfri. Da jeg selv gik i gymnasiet, hjalp jeg mange med matematik. Det var små ting der udfordrede, men den ramte dem i flere fag.

I sport har jeg også trænet mange op, der ikke selv troede på, at de eksempelvis kunne løbe 10 kilometer. Det handler om at coache til succes, og for den enkelte handler det om at kunne én gang, for så ved man, at man kan, og så kan man igen og igen.

Hvad driver dig?

Den røde tråd i min karriere er ønsket om at skabe noget, der også er her efter mig – som nu, hvor jeg arbejder med en teknologi, der kan lave grøn energi ud af affald samtidig med, at flere genanvendelige materialer bevares og genbruges. Alle mine jobs har handlet om at gøre verden bedre, og jeg har altid været drevet af nysgerrighed og et større formål.

Hvad har været dit ømme punkt?

Det er ikke altid en gave at være dybt specialiseret i sin faglighed, for man kan være udfordret af, at andre ikke ser det samme som en selv. Og har man for travlt, kan det virke overrumplende. Så er vi tilbage ved nysgerrigheden på andres synspunkter. Det er vigtigt.

Da jeg var ung og usleben, stak jeg ofte næsen for langt frem. Jeg ville have ansvar, men det tager tid at gøre sig fortjent til det. Jeg har derfor skullet investeret tid i at finde mig til rette i jobs og organisationer og tøjle min ivrighed for at komme ud over stepperne.

Hvad betyder løn for dig?

Jeg er drevet af interessen for mit arbejde og de udfordringer, jeg skal løse. Hvis jeg udvikler mig fagligt og personligt, så er lønnen mindre vigtig. Dét, der betyder noget for mig er, at jeg arbejder med noget, der kan være med til at løse en stor udfordring i vores verden. Jeg kan ikke sige, at jeg er ligeglad med lønnen, men den er ikke drivkraften.