”Vælg bredt, omgiv dig med samarbejdspartnere, der giver dig energi og stop aldrig med at lære nyt”
Hanne Fugl Eskjær
Arktisk Ambassadør & kontorchef
Udenrigsministeriet

Facts

Nysgerrighed og forandringsvilje

Uanset hvor Hanne Fugl Eskjær har været udstationeret i verden, har hun mødt nye lande og kulturer med en nysgerrighed, der har fået nye muligheder til at åbne sig.

Hanne Fugl Eskjær er både arktisk ambassadør og kontorchef for Arktis og Nordamerika i Udenrigsministeriet. Diplomatiske titler og årelange ophold i Bangladesh, Syrien, Tjekkiet, Frankrig og USA gemmer på vilde historier og hårdt arbejde bag resultaterne.

”Hvert nyt sted er som en ny bog, og det er uanset, om jeg med min familie er rejst til et nyt land eller er kommet retur til Danmark. Nysgerrighed er den røde tråd i min karriere. Når nye og ofte uventede døre åbner sig, ser jeg altid muligheder for at sætte et solidt dansk aftryk”.

Og spænding har der været nok af. Hanne har oplevet 9/11 i New York, set Syrien forvandle sig fra fredeligt til krigshærget, og boede i Bangladesh da terroren ramte landet. Hanne understreger, at arbejdet kræver en enorm omstillingsparathed af både den udsendte og hele familien. Hun husker alligevel især de positive oplevelser.

Engagement skaber forandring

”De fleste forbinder Bangladesh med fattigdom og overbefolkning, men landet har også en stærk og entreprenant befolkning, og jeg havde sammen med min familie tre fantastiske år der”.

Hanne var blandt andet initiativtager til at samle en gruppe af kvindelige ambassadører, der sammen med parlamentsformanden, businesskvinder, kunstnere og andre stærke kræfter fik sat en dagsorden om at bekæmpe vold og overgreb mod kvinder i et land, hvor kvinders forhold generelt er dårlige. Sammen brugte de både teateret, medierne og konkrete kunstprojekter til at skabe opmærksomhed og forandring.

”Min erfaring er, at de kreative miljøer ofte kan bidrage til at sætte en vigtig dagsorden med stor gennemslagskraft. Små initiativer kan vokse til noget stort og dermed være en god platform for at varetage danske interesser. Det er vigtigt at komme ud og engagere sig. Forandring bliver ikke skabt foran et skrivebord alene”.

I dag har det arktiske område Hannes store fokus lige fra telekommunikation i små grønlandske bygder til klimaforandringer og global geopolitik. Her kan små initiativer også vokse sig store i tæt samarbejde med kollegerne i Nuuk og Torshavn.

Vælg bredt og stop aldrig

Hanne Fugl Eskjær engagerer sig i mere, end tiden egentlig tillader. Hun er formand for Djøf’s bestyrelse for offentlige chefer, sidder i et aftagerpanel for Aalborg Universitet og i Forum for Arktisk Forskning. Og så er hun mentor for en række kvindelige chefer i Udenrigsministeriet.

”Jeg havde selv stor glæde af en mentor på et tidligt tidspunkt i min karriere, så jeg vil meget gerne give sparring både om vejen frem og daglige ledelsesudfordringer”.

Generelt giver Hanne gerne råd. Også om uddannelsesvalg, hvor hun opfordrer til at have et åbent udsyn og ikke kun bide sig fat i én målsætning. For hende selv er det vigtigste at bevare appetitten på at lære nyt og gøre en forskel.

”Uddannelsesvalg er naturligvis vigtigt, men kan du ikke få drømmeuddannelsen, skal du nok alligevel blive ført derhen, hvor du passer. Bare vælg bredt, omgiv dig med samarbejdspartnere, der giver dig energi og stop aldrig med at lære nyt”.