Anne Dyrberg Rommer - Lead The Future
“Hvis andre kan finde ud af det, hvorfor skulle du så ikke kunne?”
Anne Dyrberg Rommer
Head of Resolution Task Force
Danmarks Nationalbank

Facts

Øvelse gør mester

Anne Dyrberg Rommer, der er Head of Resolution Task Force i Danmarks Nationalbank, har siden hun var ung interesseret sig for samfundet. Noget hun ikke har fra fremmede.

“Min farmor havde læst økonomi, og det samme gjorde min farfar. Jeg er vokset op i et hjem, hvor samfundets udfordringer altid er blevet diskuteret meget. Især i mine bedsteforældres hjem var der altid en livlig forsamling af folk, der debatterede på kryds og tværs. Det har nok præget mig en del i forhold til min interesse for samfundet, vores historie og de sammenhænge vi indgår i.”

Det er ikke kun interessen for samfundet, Anne har taget med sig fra forældre og bedsteforældre. Der har også altid hersket en ukuelig tro på, at man kan hvad man vil.

“Min mor har altid sagt, at hvis andre kan finde ud af det, hvorfor skulle du så ikke kunne? Det har for mig handlet om, at man aldrig skal tænke, at der er noget man ikke kan. Samtidig har jeg også lært, at man ikke bliver god til noget, som man ikke har øvet sig på. Nogle ting er sværere end andre og kræver, at du læser det flere gange eller spørger flere mennesker til råds.”

Den noget kryptiske titel, som Anne i dag bærer rundt på dækker i virkeligheden over en funktion, som blev endnu mere væsentligt netop på af grund af forandringer i samfundet. Den task force som Anne leder, laver  blandt andet – sammen med andre myndigheder – afviklingsplaner for Danmarks største banker og realkreditinstitutter. Det betyder, at de skal gennemtænke, hvordan forskellige scenarier i tilfælde af en ny finansiel krise kunne se ud, og hvordan den pågældende virksomhed kan håndteres uden anvendelse af statslige midler.

“Det er en virkelig spændende opgave, fordi de planer, vi laver, skal være med til at forhindre, at det blandt andet skal være skatteborgerne, der skal betale, hvis det går galt. Så man kan sige, at både mit og generelt det arbejde, som Nationalbanken laver, har stor betydning for vores samfund.”

Samtidig mener Anne også, at man skal huske at tænke over sit valg af uddannelse. Selv er hun cand. polit med en Phd i økonomi.

“Jeg vil i hvert fald sige til mine egne børn, at de skal huske at tænke valget igennem. Jeg synes, det er vigtigt, at de tænker over, hvilke muligheder uddannelsen giver, og når de har gjort det, så vil jeg selvfølgelig ikke stoppe dem i vælge det, de gerne vil lave.”

Nysgerrighed baner vejen

Anne spillede meget tennis i alle sine ungdomsår. Hun læste også – selv som ung – bøger om samfundsforhold og historie, måske ikke den typiske fritidsinteresse, men det er meget sigende for Anne.

“Jeg er ekstremt nysgerrig. Jeg synes også, det er spændende at beskæftige mig med mennesker og menneskers valg. Hvorfor træffer folk de valg, de gør? Jeg interesserer mig meget for baggrunde, både personligt i forhold til andre mennesker, men også fagligt. Det handler ofte om at finde nøglen til personen. Alle har noget, de er passionerede omkring, og det kan man finde frem og på den måde have spændende og inspirerende samtaler med alle mennesker.”

Nysgerrigheden bruger Anne også, når scenarier om fremtiden, konsekvenser og løsninger skal findes i hendes arbejde, ligesom det er en fordel for hende som leder.

“Jeg prøver altid at finde ud af, hvorfor vi arbejder med et bestemt projekt, hvad forventningen til leveringen er, og hvis det er noget, som vi har prøvet før, tænker jeg over, om der er noget, der kan ændres for at optimere processen eller selve leveringen. Det er også vigtigt for mig at lære mine kollegaer at kende. Vi arbejder i et team, og det kræver tillid og forståelse for hinanden. Det er også en del af jobbet, som jeg rigtig godt kan lide.”

“Man får udrettet rigtig meget, når man samarbejder og fordeler opgaver i forhold til at sidde med det selv”

Som et team udretter vi mere

At være Head of Resolution Task Force er Annes første job som leder. Det har været en jobforandring, som Anne har ønsket, og som for hende giver god mening.

“En ting er, at man kan se, at man gør en forskel, når man formår at ændre nogle processer, inspirere til en løsning af en problemstilling, eller at man som leder kan bringe ny energi ind i nogle opgaver. En anden er, at man som team får virkelig meget for hånden. Man får udrettet rigtig meget, når man samarbejder og fordeler opgaver i forhold til at sidde med det selv. ”

Med Annes nysgerrighed følger mange ideer, som hun ikke selv kan føre ud i livet alle sammen. De kan til gengæld blive vækket til live i et team, samtidig med at de kan sparre med hinanden, for det er ikke altid, at man selv ved bedst.

“Jeg får rigtig meget energi ud af at være fælles om opgaverne med et team. Når man sidder som specialist, så dykker man ned i én opgave ad gangen, her har vi gang i flere forskellige ting. Det er også en stor forandring, at man hele tiden skal minde sig selv om, at man ikke nødvendigvis ved bedst selv. Hvis du giver opgaven videre, så må du stole på, at den person udfører opgaven godt. Man skal også huske at fortælle vedkommende, når det er godt gået.”

Stå ved dine beslutninger

Anne oplever ikke den store forandring i antallet af timer hun arbejder. I hvert fald ikke noget, som hun ikke var indstillet på til at starte med. Men hun oplever også en arbejdsplads, der har fokus på fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen af opgaver.

“Jeg tror, det er rigtig individuelt, om man har brug for fleksibilitet i sin dagligdag. Jeg har relativt små børn og er glad for at have muligheden for selv at tilrettelægge mit arbejde. Samtidig synes jeg, det er vigtigt at tænke over, hvorfor man har valgt at blive leder. Har man påtaget sig et bestemt job, så har man også påtaget sig det ansvar, der ligger i det. Det kan betyde nogle fravalg. Det vigtige er, at man er bevidst om valg og fravalg, og at man sikrer sig, at der er den rette balance i forhold til de ting, som man gerne vil i sit liv.”

Det handler for Anne om at stå ved de beslutninger man træffer og gøre det, som man bliver glad for.

“Jeg bliver glad i en dagligdag, hvor jeg får udrettet noget. Hvis jeg ikke har det, så mangler jeg noget. Det handler om at gøre op med sig selv, hvad der gør en glad. Man træffer nogle beslutninger i sit liv, og så må man få det til at passe sammen. Jeg er mere glad derhjemme, når jeg  udretter noget på mit arbejde.”